Verlenging, Verhuizing en Opzegging

Automatische verlenging
De domeinnaam en hostingpakket bij EIGEN-DOMEIN worden jaarlijks automatisch verlengd. Je ontvangt daarom jaarlijks één maand voor het einde van de looptijd een factuur voor de aanstaande contractstermijn (van een jaar), totdat de producten één maand voor de aanstaande periode opgezegt worden.

Verhuizen naar een andere provider
Wanneer de domeinnaam verhuisd wordt naar een andere provider, dient het contract met WebStarter beëindigt te worden via het klantenpaneel.
Laat ons schiftelijk, per brief of e-mail, weten dat de domeinnaam verhuisd gaat worden.

Opzegging
Om een contract te beëindigen ga je naar het klantenpaneel en zeg je per produkt het abonnement op.

Opzegtermijn
De produkten worden jaarlijks automatisch voor minimaal één jaar verlengd. Je ontvangt de factuur één maand voordat er daadwerkelijk verlengd moet worden. Zorg dat de opzegging uiterlijk een maand voor de nieuwe periode door ons is ontvangen.

Wet Van Dam
Bent u een particuliere klant dan heeft u vanaf 1 december 2011 de mogelijkheid om na een verlenging uw hosting contract per maand op te zeggen.
Dit is vastgesteld in de nieuwe Wet Van Dam.
Vanaf 1 december, als de Wet Van Dam in werking treedt, kunnen wij nog steeds uw hosting contract na een jaar stilzwijgend verlengen, maar kunt u de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van een maand. U mag als klant van WebStarter op iedere dag van de maand opzeggen. De overeenkomst eindigt in dat geval op diezelfde dag een maand later.

Deze website maakt gebruik van cookies Lees meer over de Cookies Policy.
Sluiten