Verlenging, Verhuizing & Opzegging

Automatische verlenging

De domeinnaam en hostingpakket bij WebStarter worden jaarlijks automatisch verlengd. Je ontvangt daarom jaarlijks één maand voor het einde van de looptijd een factuur voor de aanstaande contractstermijn (1 of meerdere jaren), totdat de producten één maand voor de aanstaande periode opgezegd worden.

Verhuizen naar een andere provider

Wanneer de domeinnaam verhuisd wordt naar een andere provider, dient het contract beëindigd te worden via het klantenpaneel.
Laat ons schriftelijk, per brief of e-mail, weten dat de domeinnaam verhuisd gaat worden.

Zet de verhuizing van een domeinnaam ruim op tijd in, doe dit minimaal 14 dagen voor einde looptijd.

Bij sommige TLD’s kan een verhuizing minimaal 1 week duren.

De Token / Auth.key is op te vragen via het klantenpaneel.

Opzegging

Om een contract te beëindigen ga je naar het klantenpaneel en zeg je per product het abonnement op.

Opzegtermijn

De producten worden jaarlijks automatisch voor minimaal één jaar verlengd. Je ontvangt de factuur één maand voordat er daadwerkelijk verlengd moet worden. Zorg dat de opzegging uiterlijk een maand voor de nieuwe periode door ons is ontvangen.

Wet Van Dam

Ben je een particuliere klant dan heb je vanaf 1 december 2011 de mogelijkheid om na een verlenging uw hosting contract per maand op te zeggen.
Dit is vastgesteld in de nieuwe Wet Van Dam.

Vanaf 1 december, als de Wet Van Dam in werking treedt, kunnen wij nog steeds uw hosting contract na een jaar stilzwijgend verlengen, maar kan je de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Je mag als klant van WebStarter op iedere dag van de maand opzeggen. De overeenkomst eindigt in dat geval op diezelfde dag een maand later.